Kedy vyhľadať lekára

(všeobecné informácie)

 • Ak u dieťaťa pretrváva teplota viac ako 3-4 dni bez toho, že by sa skracovali intervaly medzi výstupmi teploty; ak má vysoké teploty, ktoré nereagujú na liečbu, prekolapsový / kolapsový stav alebo febrilné kŕče (v takom prípade volať operačné stredisko ZZS SR 155 alebo 112)
 • Ak má výraznú bolesť hlavy, príp. aj s pocitom na vracanie, je svetloplaché, má stuhnutú šiju (vyhľadať lekárske vyšetrenie), ak sa k tomu začnú objavovať aj nezvyčajné vyrážky/petechie na koži (v takom prípade ihneď volať operačné stredisko ZZS SR 155 alebo 112)
 • Ak má dieťa veľmi výraznú bolesť hrdla, nemôže prehĺtať
 • Ak má výraznú bolesť uší
 • Ak má sťažené dýchanie, chrčí alebo píska mu na hrudníku
 • Ak je dehydratované – odmieta piť alebo neudrží ani lyžičku čistej vody v žalúdku a málo močí. O dennej potrebe tekutín pre jednotlivé vekové kategórie si môžete prečítať tu. Okrem množstva moču si všímame aj jeho farbu a zápach, resp. pre presnejšiu orientáciu ho môžeme doma vyšetriť diagnostickými prúžkami na moč – pri dehydratácii sa do fialova sfarbí štvorček v strede prúžka na prítomnosť „acetónu, ketolátok, ketónov“, čo sú synonymá a podľa intenzity zafarbenia umožňuje určiť 3 stupne závažnosti dehydratácie (na obrázku je podľa stupnice sfarbenia acetón – fialový štvorček – pozitívny už na 3 „krížiky“).
 • Ak má náhle vzniknutú výraznú bolesť bruška, pichavú bolesť v pravom podbrušku, skľučujúcu bolesť bruška, ktorá sa vracia v pravidelných intervaloch, tvrdé bruško, zadržané vetry, ak sa objaví chorobná prímes (napr. krv) v stolici a pod.
 • Ak sa okrem bolesti bruška sťažuje aj na pálenie/štípanie pri močení, prípadne aj na bolesť v driekovej oblasti (obličky)
 • Ak je malátne, spavé, alebo naopak, výrazne predráždené a / alebo pozorujeme u neho zmenu správania aj pri poklese teploty.

Pre správne rozhodnutie si môžete v Manuáloch na určenie závažnosti stavu dieťaťa PODĽA VEKU vo forme SEMAFORU nájsť bližšie informácie o tom, ktoré príznaky sú alarmujúce a ktoré ešte znesú odklad. Červená, oranžová a zelená farba príznakov upozorňuje na ich závažnosť (kliknite sem):

V každom prípade treba mať na pamäti, že edukácia nenahrádza lekárske vyšetrenie! Nakoniec vždy robíte rozhodnutie Vy, rodičia – najlepšie si poznáte svoje dieťa a ak máte vážne obavy, určite s ním vyhľadajte odbornú pomoc (radšej aj „zbytočne“, ako by sa malo stať niečo vážne, čomu by sa inak dalo predísť). Keď už vyhľadáte lekársku starostlivosť (pokiaľ možno, vždy aj s močom), prosíme o trpezlivosť. Zodpovednosť nás vedie k dôkladnému vyšetreniu, ktoré sa nedá urýchliť na úkor kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Každému pacientovi venujeme taký čas, aký si jeho aktuálny zdravotný stav vyžiada. Niektorí čakajúci pacienti, ktorí sa zaobídu bez lekárskeho vyšetrenia (stačí, keď ich vybaví sestra), môžu byť vybavení skôr ako tí, čo čakajú na lekára. Uvedomte si, prosím, že lekár a zdravotná sestra (na rozdiel od laikov) vedia lepšie vyhodnotiť a porovnať závažnosť stavu u čakajúcich pacientov a preto sú kompetentní v niektorých situáciách zasiahnuť aj do poradia ich vybavovania.

P.S.:

Aj Slovenská lekárska komora (SLK) apeluje na rodičov:

 • aby pri riešení zdravotných ťažkostí detí využívali najmä bežné ORDINAČNÉ HODINY v ambulanciách svojich pediatrov
 • aby ambulantné pohotovosti a urgenty využívali naozaj iba v odôvodnených prípadoch. (Ambulantné POHOTOVOSTI majú riešiť také isté zdravotné ťažkosti, aké liečia aj lekári v ambulanciách prvého kontaktu, avšak ktoré sa objavili až po bežných ordinačných hodinách; – ide teda o ťažkosti, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta. Naproti tomu akútne závažné stavy alebo úrazy patria už na URGENTY, resp. do zdravotníckych zariadení, ktoré majú na ich zvládnutie aj potrebné materiálno-technické vybavenie. V prípade úrazu do 24 hodín treba ísť s dieťaťom priamo na urgent nemocnice na ambulanciu úrazovej chirurgie, to znamená, že nie je k tomu potrebný výmenný lístok od pediatra z ambulancie alebo z pohotovosti).