Ospravedlnenky

Ospravedlnenie v školskom zariadení: rodičmi – v MŠ (len predškoláci) 7 pracovných dní idúcich po sebe, v ZŠ 5 pracovných dní idúcich po sebe (víkendy a sviatky sa nepočítajú), od 6. / resp. 8. pracovného dňa až do konca domácej liečby ospravedlňuje dieťa pediater vystavením „Potvrdenia o chorobe“.

Pozn. Ospravedlnenia sme takto vystavovali na základe dohody medzi MZ a MŠ SR a už je to aj zakotvené v školskom zákone (§ 144, ods. 10). Nikde sa nepíše o frekvencii, koľkokrát do mesiaca alebo roka toto platí. To znamená, že po každej návšteve školy dieťa môžu opätovne na ďalších 5 (predškolákov v MŠ 7) dní ospravedlniť rodičia. Pokiaľ má škola podozrenie na zneužívanie ospravedlneniek rodičmi (krytie záškoláctva), mala by kontaktovať pediatra s požiadavkou na výnimku.