Kategórie
Rady rodičom

Prvá pomoc v praxi

(Edukácia nenahrádza lekárske vyšetrenie!)

Prvá pomoc v praxi (2017)

Vyberám výstižnú recenziu tejto knihy od pani prim. MUDr. R. Diničovej:

Som lekárka a poskytovanie tej najakútnejšej pomoci je mojím denným chlebíkom. Vo svojej praxi vidím mnohokrát ako ľudia reagujú skratovo a neurobia tých pár základných vecí, ktoré môžu byť pre človeka zlomové a zachránia ho. Táto kniha sa venuje práve takýmto situáciám ako sa dá človeku veľmi jednoducho, prakticky a účinne pomôcť, tak aby poškodenie jeho zdravia bolo v čo najmenšom rozsahu a s minimálnymi následkami. Nie vždy vieme byť úspešní, ale cieľom tejto knihy je naučiť nielen študentov zdravotníckych škôl, ale aj laickú verejnosť ako čo najlepšie poskytnúť tú najúčelnejšiu prvú pomoc pri ohrození zdravia či života. V knihe je mnoho praktických rád zo života s poukázaním na najčastejšie chyby, ktoré sa pri poskytovaní prvej pomoci robia. Forma akú autori pri písaní zvolili je pútavá, prehľadná so zdôraznením, čo je podstatné pre tú, ktorú závažnú situáciu a ako na ňu reagovať, aby poskytnutie prvej pomoci bolo účinné a úspešné. Ide o výborný učebný materiál nielen pre stredné zdravotnícke školy, ale môžeme povedať, že je vhodná aj pre zdravotníkov v praxi, ktorí sa nevenujú akútnej medicíne ako aj pre širokú laickú verejnosť. Verím, že táto kniha zaujme nielen študentov ale aj širokú odbornú verejnosť a laikov a bude im slúžiť ako rýchly pomocník, ktorý sa im v mysli otvorí v okamihu potreby pri poskytovaní prvej pomoci v praxi.

Autori:
Bc. Miriama Pištejová
Bc. Dušan Kraus
Recenzenti:
Doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.
Ing. Mgr. Imrich Andrási
MUDr. Renáta Diničová
MUDr. Juraj Holtman

Tu na stránke Operačného strediska ZZS SR si môžete pozrieť videá, týkajúce sa prvej pomoci pri niektorých naliehavých situáciách, vrátane prvej pomoci pri pôrode alebo videa o rozdieloch v oživovaní detí a dospelých

Tu si viete pozrieť, kde všade na Slovensku – aj v našom meste Lučenec – sú prístupné Automatické Externé Defibrilátory (AED)

Zdroj: teraz.sk

Použitia AED sa netreba báť, môžete zachrániť ľudský život. 

Napr. tu

alebo aj tu je jednoduchý návod s inštruktážnymi videami v 5 krokoch + video ako a kedy ho použiť u dojčiat a starších detí. AED komunikuje s používateľom „ako keby to bol tréner, ktorý stojí hneď vedľa nás“…

Zdroj: washingtonpost.com

Naliehavé situácie spojené s intoxikáciami

Pri naliehavých situáciách spojených s intoxikáciami liekmi, chemikáliami, priemyselnými prípravkami, hubami, rastlinami, drogami a živočíšnymi toxínmi poskytuje telefonické konzultácie zdravotníkom aj laickej verejnosti Národné toxikologické informačné centrum (NTIC), ktoré je 24/7 k dispozícii na telef. čísle:  02/54 77 41 66, 0911 166 066.